آموزش عالی آرمان در یک نگاه

چشم انداز موسسه آموزش عالی آرمان :

♦ ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار .

♦ تربیت نیروهایی، با دانش و مهارت های فنی بالا .

♦ مطرح شدن به عنوان یک  Brandمعتبر آموزشی در کشور .

♦ مطرح شدن به عنوان یک منبع معتبر معرفی نیروی انسانی در بازار کار .

♦ مطرح شدن به عنوان یک مرکز معتبر اجرای پروژه های تحقیقاتی دولت و بخش خصوصی .

 

مزایای تحصیل در موسسه آموزش عالی آرمان :

بهره منده از کاملترین سرفصل های دانشگاهی

بهرمندی از اساتید و مدرسین دانشکده های برتر هنر و معماری

اعطای گواهینامه پایان دوره مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

قابلیت ترجمه گواهینامه پایان دوره برای متقاضیان مهاجرت

امکان معادل سازی و پذیرش دروس گذرانده شده برای دانش پذیران میهمان و انصرافی از سایر موسسات

♦ امکان برگزاری کلاس در روزهای آخر هفته (پنجشنبه ، جمعه) و ساعات غیر اداری

امکان جذب فارغ التحصیلان برتر در پروژه های اجرایی

امکان شرکت در کلاسهای غیر حضوری (آنلاین) موسسه (برای اولین بار در ایران)

امکان بهره مندی از بسته های آموزش تصویری موسسه (برای اولین بار در ایران)

موسسه آموزش عالی آرمان