آموزش عالی آرمان در یک نگاه

چشم انداز موسسه آموزش عالی آرمان :

♦ ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار .

♦ تربيت نيروهایي، با دانش و مهارت هاي فني بالا .

♦ مطرح شدن به عنوان يک  Brandمعتبر آموزشي در کشور .

♦ مطرح شدن به عنوان يک منبع معتبر معرفي نيروي انساني در بازار کار .

♦ مطرح شدن به عنوان يک مرکز معتبر اجراي پروژه هاي تحقيقاتي دولت و بخش خصوصي .

 

مزایای تحصیل در موسسه آموزش عالی آرمان :

بهره منده از کاملترین سرفصل های دانشگاهی

بهرمندی از اساتید و مدرسین دانشکده های برتر هنر و معماری

اعطای گواهینامه پایان دوره مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

قابلیت ترجمه گواهینامه پایان دوره برای متقاضیان مهاجرت

امکان معادل سازی و پذیرش دروس گذرانده شده برای دانش پذیران میهمان و انصرافی از سایر موسسات

♦ امکان برگزاری کلاس در روزهای آخر هفته (پنجشنبه ، جمعه) و ساعات غیر اداری

امکان جذب فارغ التحصیلان برتر در پروژه های اجرایی

امکان شرکت در کلاسهای غیر حضوری (آنلاین) موسسه (برای اولین بار در ایران)

امکان بهره مندی از بسته های آموزش تصویری موسسه (برای اولین بار در ایران)

موسسه آموزش عالی آرمان