آغاز ثبت نام آخرین کد دوره جامع عکاسی

آغاز ثبت نام آخرین کد دوره جامع عکاسی 

 موسسه آموزش عالی آرمان بهار ۹۸

کد ۱۱۶ : روزهای دوشنبه ساعت ۹ الی ۱۴
کد ۱۱۵ : روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

با توجه به محدودیت زمان و ظرفیت، علاقمندان می توانند از طریق شماره تلفن های زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۴    ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۵   ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۶