آغاز ثبت نام چهارمین کد دوره جامع عکاسی

آغاز ثبت نام چهارمین کد دوره جامع عکاسی تابستان ۹۸

کد ۱۲۰ : روزهای پنجشنبه ساعت ۹ الی ۱۴ 

با توجه به محدودیت زمان و ظرفیت، علاقمندان می توانند از طریق شماره تلفن های زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۴    ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۵   ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۶