آغاز ثبت نام گروه جدید ترم بهار

تاریخ شروع گروه های جدید ترم بهار موسسه آموزش عالی آرمان

دوره جامع معماری داخلی روزهای جمعه ساعت ۹ الی ۱۵ ، تاریخ شروع ۲۷ اردیبهشت.
دوره جامع تدوین فیلم گروه جمعه ساعت ۱۰ الی ۱۳ ، تاریخ شروع ۲۰ اردیبهشت
دوره جامع تدوین فیلم گروه پنج شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۲۰ ، تاریخ شروع ۳ خرداد

دوره جامع عکاسی گروه جمعه ساعت ۹ الی ۱۴ ، تاریخ شروع ۲۰ اردیبهشت
دوره جامع عکاسی گروه سه شنبه ساعت ۹ الی ۱۴ ، تاریخ شروع ۲۴ اردیبهشت
دوره جامع عکاسی گروه یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ ، تاریخ شروع ۳۱ اردیبهشت

با توجه به محدودیت زمان و ظرفیت، علاقمندان می توانند از طریق شماره تلفن های زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۴    ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۵   ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۶