آغاز ثبت نام گروه جدید ترم بهار

آغاز ثبت نام گروه جدید ترم بهار

تاریخ شروع گروه های جدید ترم بهار موسسه آموزش عالی آرمان

دوره جامع معماری داخلی روزهای جمعه ساعت ۹ الی ۱۵ ، تاریخ شروع ۲۷ اردیبهشت.
دوره جامع تدوین فیلم گروه جمعه ساعت ۱۰ الی ۱۳ ، تاریخ شروع ۲۰ اردیبهشت
دوره جامع تدوین فیلم گروه پنج شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۲۰ ، تاریخ شروع ۳ خرداد

دوره جامع عکاسی گروه جمعه ساعت ۹ الی ۱۴ ، تاریخ شروع ۲۰ اردیبهشت
دوره جامع عکاسی گروه سه شنبه ساعت ۹ الی ۱۴ ، تاریخ شروع ۲۴ اردیبهشت
دوره جامع عکاسی گروه یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ ، تاریخ شروع ۳۱ اردیبهشت

با توجه به محدودیت زمان و ظرفیت، علاقمندان می توانند از طریق شماره تلفن های زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۴    ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۵   ۰۲۱۸۸۹۰۵۱۶۶

اشتراک گذاری پست