اتمام ثبت نام گروه اول ترم پاییز دوره معماری داخلی

اتمام ثبت نام گروه اول ترم پاییز دوره معماری داخلی و دکوراسیون

به گزارش دپارتمان هنر و معماری موسسه آموزشی عالی آزاد آرمان  ظرفیت کد اول دوره جامع معماری داخلی و دکوراسیون این مجتمع(سه شنبه ها و چهارشنبه ها )  به اتمام رسیده لذا ضمن پوزش ازعزیزانی که به دلیل اتمام ظرفیت موفق به ثبت نام این دوستان نشدیم به اطلاع میرساند که کد دوم دوره جامع معماری داخلی دکوراسیون موسسه آموزشی عالی آرمان متعاقبا اعلام  می گردد.