ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت موسسه آموزش عالی آرمان

مدیریت موسسه آموزش عالی آرمان ارائه خدمات با بهترین کیفیت را از ارکان اهداف استراتژیک سازمان می‌داند.
لذا در راستای حفظ و افزایش کیفیت و ارج نهادن به خواسته‌های دانشجویان و مراجعین محترم، ارتباط مستقیم با مدیریت با تکمیل فرم ذیل امکان پذیر است: