ارتباط با مدیریت موسسه آموزش عالی آرمان

مدیریت موسسه آموزش عالی آرمان ارائه خدمات با بهترین کیفیت را از ارکان اهداف استراتژیک سازمان می‌داند.
لذا در راستای حفظ و افزایش کیفیت و ارج نهادن به خواسته‌های دانشجویان و مراجعین محترم، ارتباط مستقیم با مدیریت با تکمیل فرم ذیل امکان پذیر است:

حداکثر اندازه فایل: ۵۱۲ MB.
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .