برگزاری ژوژمان عکاسی

برگزاری ژوژمان عکاسی

برگزاری ژوژمان عکاسی کد ۵۰۵ روز پنجشنبه ۲۲/۱/۹۸  در  موسسه آموزش عالی آزاد آرمان با حضور دانشپذیران عزیز و استاد محترم سرکار خانم سلیمانی.

سپاس از زحمات  ایشان و آروزی موفقیت و کسب مهارت برای همه­ ی دانشپذیران.