تماس با آرمان

شماره تماس های مجتمع

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۴

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۵

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۶

 شماره فکس مجتمع

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۴

نشانی دفتر مرکز مجتمع

تهران،خیابان ولیعصر(عج)،بالاتر از زرتشت ،تقاطع ولیعصر و فاطمی ،خیابان عبده،پلاک ۲۴

نشانی پست الکترونیک

Info[at]armancollege.ac.ir                                 واحد آموزش

Manager[at]armancollege.ac.ir                       مدیریت مجتمع

 ٍEntesharat[at]armancollege.ac.ir                    واحد انتشارات