تماس با آرمان

شماره تماس های مجتمع آرمان

  ۸۸۹۰۵۱۶۴ (۰۲۱) 

  ۸۸۹۰۵۱۶۵ (۰۲۱) 

 ۸۸۹۰۵۱۶۶ (۰۲۱)

شماره فکس مجتمع آرمان

۸۸۹۰۵۱۶۴ (۰۲۱)

نشانی دفتر مرکز مجتمع آرمان

تهران،
خیابان ولیعصر(عج)،بالاتر از زرتشت ،تقاطع ولیعصر و فاطمی ،
خیابان عبده،پلاک ۲۴

 

 

نشانی پست الکترونیک

واحد آموزش                                                             Info@armancollege.ac.ir

مدیریت مجتمع                                                   Manager@armancollege.ac.ir

 مشاوره                                                          Moshaver@armancollege.ac.ir