درباره آزمون قضاوت

درباره آزمون قضاوت

از آنجا که سرنوشت امر قضاوت و دادگستری در نهایت به دست قضات و دادرسان کشور است، ضروری است که در گزینش قضات، دقت و سختگیری کافی به عمل آید. از این رو جهت جذب قضات،  پنج مرحله پیش بینی شده است:

♦ مرحلهء تستی آزمون قضاوت:

دروس آزمون قضاوت در سال های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده و در حال حاضر محدود است به عناوین حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و استعداد شغلی که طبق آخرین تغییرات، ۱۳۰سوال تستی از آنها مطرح می گردد.

نمره قبولی در مرحله تستی برابر است با ۶۰ % جمع نمرات است.

پس از قبولی در این مرحله نوبت به مرحله تشریحی می رسد.

فاصلهء میان مراحل تستی و تشریحی قضاوت، حدودا دو ماه است و نتایج مرحله تستی معمولا دو هفته قبل از آزمون تشریحی اعلام می گردد.

♦ مرحلهء تشریحی آزمون قضاوت:

در مرحله تشریحی معمولا یک پرونده پیش روی داوطلب گذاشته می شود و ۴ یا ۵ سوال پیرامون آن پرونده از داوطلب پرسیده می شود که پاسخ آن ممکن است به صورت تکدرس یا تلفیقی باشد.

حد نصاب لازم برای قبولی در مرحله تشریحی ، اخذ ۵۰ % جمع نمرات می باشد.

♦ مرحلهء مصاحبه علمی آزمون قضاوت:

معمولا یک ماه بعد از اعلام نتایج آزمون تشریحی از پذیرفته شدگان  دعوت به عمل می آید تا در مصاحبهء حضوری شرکت کنند.

دعوت به مصاحبه،  تلفنی و به ترتیب الفبا خواهد بود.

♦ مرحلهء گزینش و آزمون روانشناسی:

گزینش داوطلبان منصب قضا به عهده اداره گزینش واقع در تهران، خیابان حافظ، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه خواهد بود.

در این مرحله داوطلب علاوه بر ارائهء مدارک معرفی شده از سوی قوه قضاییه، دو نسخه برگهء “تعدیل و توثیق” دریافت می کند که باید به امضای امام جمعه یا قاضی یا استاد دانشگاه برسد.

بعد از گذشت ۲ تا ۴ هفته  داوطلب به آزمون های تستی و حضوری روانشناسی دعوت می گردد.

در آزمون تستی روانشناسی، حدود ۳۵۰ سوال و در آزمون حضوری آن ۴ تا ۵ سوال مطرح می گردد که منبع دقیقی برای آن اعلام نشده و صرفا جهت ارزیابی شخصیت و وضع روحی و روانی داوطلبان می باشد.

بعد از مصاحبه روانشناسی نوبت سوالات احکام و گزینش عقیدتی خواهد بود.

♦ مرحله اختبار:

آخرین مرحلهءآزمون قضاوت، آزمون اختبار می باشد.  در این مرحله توسط دو نفر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و یک نفر به عنوان رییس گزینش، از داوطلبان سوالاتی پرسیده می شود که در صورت قبولی در آن  مراحل آزمون قضاوت به پایان خواهد رسید.

آزمون قضاوت

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی آرمان  کانال حقوق موسسه آموزش عالی آرمان