درباره آزمون قضاوت

از آنجا که سرنوشت امر قضاوت و دادگستری در نهایت به دست قضات و دادرسان کشور است، ضروری است که در گزینش قضات، دقت و سختگیری کافی به عمل آید. از این رو جهت جذب قضات،  پنج مرحله پیش بینی شده است:

مرحله تستی آزمون قضاوت:

دروس آزمون قضاوت در سال های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده و در حال حاضر محدود است به عناوین حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و استعداد شغلی که طبق آخرین تغییرات، ۱۳۰سوال تستی از آنها مطرح می گردد.

نمره قبولی در مرحله تستی برابر است با ۶۰ % جمع نمرات است.

پس از قبولی در این مرحله نوبت به مرحله تشریحی می رسد.

فاصلهء میان مراحل تستی و تشریحی قضاوت، حدودا دو ماه است و نتایج مرحله تستی معمولا دو هفته قبل از آزمون تشریحی اعلام می گردد.

 مرحله تشریحی آزمون قضاوت:

در مرحله تشریحی معمولا یک پرونده پیش روی داوطلب گذاشته می شود و ۴ یا ۵ سوال پیرامون آن پرونده از داوطلب پرسیده می شود که پاسخ آن ممکن است به صورت تکدرس یا تلفیقی باشد.

حد نصاب لازم برای قبولی در مرحله تشریحی ، اخذ ۵۰ % جمع نمرات می باشد.

مرحله مصاحبه علمی آزمون قضاوت:

معمولا یک ماه بعد از اعلام نتایج آزمون تشریحی از پذیرفته شدگان  دعوت به عمل می آید تا در مصاحبهء حضوری شرکت کنند.

دعوت به مصاحبه،  تلفنی و به ترتیب الفبا خواهد بود.

 مرحله گزینش و آزمون روانشناسی:

گزینش داوطلبان منصب قضا به عهده اداره گزینش واقع در تهران، خیابان حافظ، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه خواهد بود.

در این مرحله داوطلب علاوه بر ارائهء مدارک معرفی شده از سوی قوه قضاییه، دو نسخه برگهء “تعدیل و توثیق” دریافت می کند که باید به امضای امام جمعه یا قاضی یا استاد دانشگاه برسد.

بعد از گذشت ۲ تا ۴ هفته  داوطلب به آزمون های تستی و حضوری روانشناسی دعوت می گردد.

در آزمون تستی روانشناسی، حدود ۳۵۰ سوال و در آزمون حضوری آن ۴ تا ۵ سوال مطرح می گردد که منبع دقیقی برای آن اعلام نشده و صرفا جهت ارزیابی شخصیت و وضع روحی و روانی داوطلبان می باشد.

بعد از مصاحبه روانشناسی نوبت سوالات احکام و گزینش عقیدتی خواهد بود.

مرحله اختبار:

آخرین مرحله آزمون قضاوت، آزمون اختبار می باشد.  در این مرحله توسط دو نفر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و یک نفر به عنوان رییس گزینش، از داوطلبان سوالاتی پرسیده می شود که در صورت قبولی در آن  مراحل آزمون قضاوت به پایان خواهد رسید.

آزمون قضاوت