دوره غیرحضوری دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی دانشی است که می تواند میان انسان و محیط زندگی اش ارتباطی موثر و مملو از تمام ویژگی ها و نیاز های اساسی اش را ایجاد کند و تحصیل در رشته دکوراسیون داخلی می تواند در رسیدن به این مهارت و دانش، بسیار موثر باشد.

همواره در مدت فعالیت آموزش عالی آرمان درخواستهای مکرری مبنی بر اخذ نمایندگی برگزاری دوره های معماری داخلی و دکوراسیون از سایر استانها به این مرکز ارسال می گردید.

لکن با توجه به اهمیت کیفیت برگزاری دوره های معماری داخلی و دکوراسیون توسط مجتمع آموزش عالی آرمان سیاست اعطای نمایندگی در برنامه این مجتمع نبوده است .

لذا در راستای تحقق شعار عدالت آموزشی دپارتمان مـعماری داخلی مجتمع آموزش عـالی آرمان با تشکیل کـار گروهی تخصصی اقدام به برنامه ریزی،تدوین و تولید بسته آموزش غیرحضوری دکوراسیون داخلی  ویژه آن دسته از افرادی که یا زمان کافی جهت حضور در کلاسها را نداشته اند و یا از نظر بعد مسافت امکان حضور در کلاس را ندارند ،نموده است.دوره جامع دکوراسیون داخلی

این دوره به صورت یک پکیج جامع و منحصر به فرد در قالب یک کیف آموزشی شامل  چند لوح فشرده آموزش تصویری،کتب مرتبط با دوره درخواستی ،کارت استفاده از سیستم مدیریت محتوی آموزشی موسسه و …. تهیه گردیده است که کلیه ملزومات گذراندن دوره های الکترونیکی در آن تبیین شده است ، که برای مخاطبین از طریق پست جمهوری اسلامی انجام می پذیرد.

خاطرنشان می شود کلیه شرکت کنندگان در دوره غیرحضوری دکوراسیون داخلی این مجتمع می توانند از طریق کانالهای ارتباطی با اساتید این مجتمع در ارتباط باشند و در صورت نیاز از راهنمایی های تیم هیت علمی این مجتمع بهره مند گردند.

خاطرنشان می شود در انتهای دوره مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری با امکان تایید و ترجمه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ویژه متقاضیان مهاجرت اعطا می گردد.