فن بیان به معنی تکنیک ها و روش هایی است که به کمک آن می توان به بیان مناسب و موثری دست یافت

فن بیان یعنی استفاده مناسب از تمامی تکنیک های ارتباطی برای رساندن منظورمان به مخاطب ، که این تکنیک ها می تواند شامل : محتوای کلام ، زبان بدن ، نوع بیان و حتی ارتباط چشمی باشد.

فردی که به تکنیک های فن بیان تسلط کافی داشته باشد می داند که چگونه و در چه شرایطی چه بگوید و چگونه بگوید و به معنی درست تر بتواند با عزت نفس و تسلط بالا و بدون هیچ خطایی تاثیر گذار باشد.

در دوره فن بیان و ارتباط موثر عوامل بازدارنده یک سخنرانی و صحبت مفید و تاثیر گذار را شناسایی کرده و راهکار های مقابله با آن مطرح خواهد شد و موجب رفع کمرویی و افزایش مهارت های فن بیان و جذابیت های کلامی می شود ،لذا باعث یک بیان، کامل و بدون نقص که شامل محتوای صحیح و حرفه  ای باشد می شود.

 

دوره فن بیان و ارتباط موثر