دوره مسئولین دفاتر

بی شک یک مسئول دفتر حرفه ای نقش مهمی در افزایش بهره‌ وری مدیران پرمشغله دارد لذا با توجه به اهمیت بسیار بالای روابط عمومی و همچنین توانایی های فردی مورد نیاز این شغل لزوم به آموزش و بروزرسانی افراد شاغل در این جایگاه شغلی همیشه احساس می شود

از این رو موسسه آموزش عالی آرمان اقدام به برگزاری دوره ای تحت عنوان مسئولین دفاتر به مدت ۱۶ ساعت در ایام آخر هفته (پنج شنبه و جمعه )برآمده است. این دوره در جهت ارتقاء دانش و تسهیل در انجام امور جاری و بهبود کار و کارایی بهتر در امور محوله مسئولین محترم دفاتر برگزار می گردد. بدیهی است که این امر نقش مهمی در ارتقاء عملکرد مدیران و کمک به بهروری بیشتر در مجموعه مدیریتی خواهد داشت .

خاطرنشان می شود در انتهای دوره گواهینامه مورد تائید و ممهور به مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری که به منزله دانش و توانایی بالای افراد در این حوزه می باشد اعطا می گردد .

سرفصلهای دوره مسئولین دفاتر:

♦ آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های مسئول دفتر

♦ آیین نگارش و مکاتبات اداری  و آشنایی با اصلاحات و عبارات مورد استفاده در آن

♦ چگونگی تنظیم قرار ملاقات با مدیران

♦ تنظیم صورتجلسات و نحوه گزارش نویسی

♦ ارتقای مهارت های ارتباطی و فنون مذاکره در ارتباطات

♦ آشنایی با دبیرخانه اصول بایگانی و مدیریت اسناد