دوره مشاوره تحصیلی

بی شک اهمیت و جایگاه مهم یک مشاور تحصیلی در انتخاب مسیر آموزشی یک فرد بر هیچ کس پوشیده نیست ، از اینرو مجتمع آموزشی عالی آرمان با اخذ مجوز برگزاری دوره عالی آزاد پرورش مشاور تحصیلی از دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر آن است تا بتواند گام کوچک اما موثری در آموزش  مشاوران تحصیلی به طور تکمیلی از مقطع پیش دبستانی تا کنکور  را بردارد .

خاطر نشان می شود در این دوره تست استعداد تحصیلی MBTI آموزش داده خواهد شد.

سر فصلهای آموزشی به شرح ذیل است :

شخصیت شناسی تحصیلی

برنامه ریزی درسی کودکان

روش های تشخیص اختلالات یادگیری

برنامه ریزی درسی نوجوان

برنامه ریزی کنکور

انتخاب رشته تحصیلی (دبیرستان)

انتخاب رشته کنکور

در پایان دانشپذیران قادر خواهد بود در کلیه مقاطع تحصیلی مشاوره تخصصی تحصیلی بدهند و همچنین توانایی و استعدادهای مختلف دانش آموزان را بسنجند و راه کارهایی در جهت رشد و پرورش استعداد ها ارائه بدهند.

خاطرنشان می شود در انتهای دوره مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری با امکان تایید و ترجمه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ویژه متقاضیان مهاجرت اعطا می گردد.