دوره آموزش روانشناسی

موسسه آموزش عالی آزاد آرمان در نظر دارد به منظور ارتقا سطح فرهنگی جامعه و از بین بردن مشکلات روانی و تعارضات بین فردی و همچنین ایجاد فضای امن و آرامش بخش در جامعه دوره های روانشناسی برای عموم علاقه مندان به این رشته برگزار نماید.

لذا بدین منظور دوره ای جامع از دروس تخصصی و همچنین کاربردی روانشناسی در ۳ ترم برنامه ریزی شده و با اساتید بنام و دارای مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی به شرح ذیل برگزار می نماید.

ساعت          دوره  
 ۲۵   روانشناسی عمومی   ترم اول
 ۲۵ روان شناسی اجتماعی
 ۲۵         فلسفه
 ۲۵   تاریخ روانشناسی   ترم دوم
۲۵  روانشناسی شخصیت
۲۵     انگیزش و هیجان 
۲۵     نوروسایکولوژی   ترم سوم
۲۵    روانشناسی رشد
۲۵    احساس و ادراک

 

آموزش روانشناسی