روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

در بــزم عشق شمــع فـــروزان معلم است

مـــردم چو پیکرند اگر ، جان معلم است

آن بــاغبــــان گلشن اندیشه هـــای ژرف

پـــــروردگار روح حکیمـــان معلم است

موسسه آموزش عالی آرمان روز معلم را به اساتید گرامی و معلمین عزیز تبریک عرض می نماید.

اشتراک گذاری پست