وظایف و نحوه فعالیت نماینده بیمه

وظایف و نحوه فعالیت نماینده بیمه:

طبق آئین‌نامه شماره ۲۸ مصوب شورای عالی بیمه، نماینده بیمه شخصی حقیقی یا حقوقی است که با توجه به قوانین و مقررات و مفاد این آئین ‌نامه مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای در داخل کشور به نمایندگی از طرف شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود. نماینده هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد خطرهای بیمه شده ندارد بلکه در نقش واسطه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار فعالیت می‌کند.

نماینده بیمه مسئول جبران خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تقصیر، غفلت یا قصور خود، کارکنان و بازاریاب ‌های تابعه در خصوص عملیات بیمه‌‌ای موضوع قرارداد نمایندگی است. در هر حال، این امر نافی مسئولیت شرکت بیمه در برابر بیمه‌‌‌گذار نخواهد بود. پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه است. نماینده مکلف است که حق بیمه دریافتی را اعم از وجه نقد یا چک حداکثر تا پایان وقت اداری روز دریافت، به صندوق شرکت بیمه طرف قرارداد یا به حساب بانکی شرکا مزبور تحویل و واریز کند.

طرفین می‌توانند در قرارداد نمایندگی به‌نحو دیگری توافق کنند. نماینده مکلف است که مشخصات و شماره پروانه کارگزاری رسمی بیمه را در بیمه ‌نامه ‌هائی که بنا به پیشنهاد وی صادر می‌شود، قید کند.

نماینده بیمه مکلف است که مشخصات و شماره نمایندگی خود را در بیمه‌نامه‌ای که صادر می‌کند، قید کند. شرکت بیمه نباید تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را که به‌وسیله یکی از نمایندگان خود ارائه می‌کند از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند، مگر با موافقت بیمه ‌گذار. در صورتی که شرکت بیمه پیشنهاد بیمه نماینده‌ای را رد کند، نمی‌تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند. اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند، شرکت بیمه موظف است که نرخ و شرایط یکسان اعلام کند.

شرکت بیمه مکلف است که کارمزد نماینده خود را به میزان پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی پرداخت کند، مشروط بر این‌که از حداکثر میزان تعیین شده در مصوبات شورای عالی بیمه تجاوز نکند. هرگاه تغییراتی در بیمه‌نامه داده شود و این تغییرات باعث افزایش یا کاهش حق بیمه شود، کارمزد نماینده نیز به‌همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت.

در موارد فسخ یا ابطال بیمه‌نامه، کارمزد نماینده به نسبت حق بیمه قابل استرداد کسر خواهد شد. بیمه‌نامه‌هائی که شرکت بیمه از طرف یا به پیشنهاد نماینده صادر می‌کند پرتفوی نماینده خواهد بود. شرکت بیمه حقوق نماینده را در ارتباط با پرتفوی او در حدود عرف جاری بیمه رعایت خواهد کرد.

نماینده می‌تواند تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را در صورت موافقت شرکت بیمه به نماینده دیگر همان شرکت انتقال دهد. مرجع رسیدگی به اختلاف میان نماینده و شرکت بیمه در رابطه با مقررات آئین‌نامه و قراداد نمایندگی منعقده هیأتی مرکب از سه نفر به‌شرح زیر است:

الف‌ـ نماینده بیمه مرکزی ایران؛

ب‌ـ نماینده منتخب شرکت‌های بیمه؛ پ‌ـ نماینده انجمن صنفی نمایندگان بیمه. مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و کارکنان شاغل شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران در زمان اشتغال نمی‌توانند در سمت نماینده فعالیت کنند. بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه می‌توانند عنداللزوم ضمن اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد، مدارک و محل نمایندگی را بازرسی کنند و نماینده مکلف به همکاری لازم در این زمینه است.

 چگونگی تاسیس دفتر نمایندگی بیمه:

چنانچه دارای مدرک تحصیلی دیپلم (البته نیاز به موافقت شرکت بیمه دارد )یا لیسانس هستید باید این مسیر را طی کنید :

الف :اگردارای سابقه کار مفید بیمه ای هستید که در سیستم شرکت ثبت شده در این­صورت :

در آزمون آداب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت کنید و گواهینامه قبولی دریافت کنید .جهت بالابردن بردن سطح معلومات وقبولی با نمرات بهتر، در دوره های قبل از آزمون شرکت کنید .

ب: اگر دارای سابقه کار بیمه ای نیستید:

۱- در دوره های آموزشی قبل از آزمون شرکت کنید  وآزمون آداب را با موفقیت بگذرانید .

۲- به­ جای نداشتن سابقه کار،باید ۱۴۰ ساعت دوره های آموزشی جایگزین سابقه کار بگذرانید .

 به همراه قبولی آزمون بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سابقه کار تایید شده یا گواهی آموزشی به شرکت بیمه مورد نظر خود مراجعه کنید .

در صورت موافقت بیمه مرکزی، با معرفی مکان می توانید فعالیت خود را آغاز کنید .

روال اخذ کد کارگزاری حقیقی بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

لیسانس بیمه با دوسال سابقه کار مفید بیمه ای یا لیسانس سایر رشته ها با پنج سال سابقه کار مفید بیمه ای

♦ شرکت در آزمون آداب ویژه نمایندگان وکارگزاران

♦ گذراندن دوره ۴۰ساعت آموزشی در پژوهشکده بیمه واخذ گواهی قبولی

بارگذاری مدارک قبولی­ و سوابق ومدرک تحصیلی در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتعیین وقت مصاحبه تخصصی

♦ در صورت قبولی سپردن تضمین های آیین نامه ۹۲

♦ معرفی دفتر اداری مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

♦ معرفی به کلیه شرکت های بیمه و اخذ کد همکاری

توصیه ما : گذراندن دوره های آموزشی جامع

 جهت اخذ کد نمایندگی و کارگزاری بیمه در سراسر کشور، شرکت و قبولی در دوره­ی آموزشی بیمه الزامی است.