هیئت علمی دپارتمان تدوین

مدرسان دپارتمان تدوین و ساخت تیزرهای تبلیغاتی یکی از دارائی های ارزشمند این موسسه است که به مجموعه بزرگ آرمان پیوسته اند

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی داری تجربه اجرائی بوده و به جدیدترین تکنولوژی های تدوین و نرم افزار های صنعت سینما مسلط هستند.

در زیر به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :