مدرسان دپارتمان تدوین و ساخت تیزرهای تبلیغاتی یکی از دارائی های ارزشمند این موسسه است که به مجموعه بزرگ آرمان پیوسته اند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی دارای تجربه اجرائی بوده و به جدیدترین تکنولوژی های تدوین و نرم افزار های صنعت سینما مسلط هستند.

در زیر به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :

سیامک میثاقی
سیامک میثاقی مدرس
حمیدرضا آریان
حمید رضا آریان مدرس
عالیه آشوری
عالیه آشوری مدرس
عباس مجرد
عباس مجرد مدرس
محمد تامینی
محمد تامینی مدرس
محمدصادق دانش
محمدصادق دانش
مهدی پاسبان
مهدی پاسبان مدرس
حامد کریم زاده
حامد کریم زاده مدرس