اعضای هیئت علمی دپارتمان عکاسی و سینما

مدرسان دپارتمان عکاسی و سینما آرمان یکی از دارائی های ارزشمند این موسسه می باشند که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی را دارا بوده و به جدیدترین متد آموزش روز دنیا مسلط می باشند.

در ذیل به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :

 
مهدی فلاخویی نژاد
مهدی فلاخوئی نژاد مدیرگروه عکاسی
سعید دستوری
سعید دستوری مدرس عکاسی
مجید پناهی جو
مجید پناهی جو مدرس عکاسی
داریوش محمدخانی
داریوش محمدخانی مدرس عکاسی
کوروش ادیم
کوروش ادیم مدرس عکاسی
حسین شیرآقایی
حسین شیرآقایی مدرس عکاسی
سید حمید طبائی
سید حمید طبائی مدرس عکاسی
امیر علیمی
امیر علیمی مدرس عکاسی
مجید فراهانی
مجید فراهانی مدرس عکاسی
میثم خادم پور
میثم خادم پور مدرس عکاسی
داریوش محمدخانی
ستاره مجتهد سلیمانی مدرس عکاسی
مریم فاطمی
مریم فاطمی مدرس عکاسی
علیرضا رهی
علیرضا رهی مدرس عکاسی
کریم جعفری
کریم جعفری مدرس عکاسی
حجت ا... کاتوزی
حجت ا... کاتوزی مدرس عکاسی
مهر نوش لواسانی
مهر نوش لواسانی مدرس عکاسی
مصطفی سپه وند
مصطفی سپه وند مدرس عکاسی
زهرا رجبیان
زهرا رجبیان مدرس عکاسی
سحر مختاری
سحر مختاری مدرس عکاسی
سیاوش جهان بین
سیاوش جهان بین مدرس عکاسی
شهکامه آریاکیش
شهکامه آریاکیش مدرس عکاسی
رضا معتمدی مقدم
رضا معتمدی مقدم مدرس عکاسی
فروزان طهرانیان
فروزان طهرانیان مدرس عکاسی
نوید جعفری
نوید جعفری مدرس عکاسی
سیامک میثاقی
سیامک میثاقی مدرس تدوین
حمیدرضا آریان
حمید رضا آریان مدرس تدوین
عالیه آشوری
عالیه آشوری مدرس تدوین
عباس مجرد
عباس مجرد مدرس تدوین
محمد تامینی
محمد تامینی مدرس تدوین
محمدصادق دانش
محمدصادق دانش مدرس تدوین
مهدی پاسبان
مهدی پاسبان مدرس تدوین
حامد کریم زاده
حامد کریم زاده مدرس تدوین