هیئت علمی دپارتمان عکاسی

اعضای هیئت علمی دپارتمان عکاسی

مدرسان دپارتمان عکاسی آرمان یکی از دارائی های ارزشمند این موسسه می باشد که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی  را دارا بوده و به جدیدترین مدت آموزش عکاسی روز دنیا مسلط می باشند.

در ذیل به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :