هیئت علمی دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی

مدرسان دپارتمان هنر و معماری آرمان یکی از دارائیهای ارزشمند این موسسه می باشند که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی  را دارا بوده و به جدیدترین تکنولوژی های صنعت ساختمان مسلط می باشند.

در زیر به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :

دپارتمان هنر و معماری آرمان
امیرعباس ابوطالب
دپارتمان هنر و معماری آرمان 1
ملیکا سهرابی زاده مدرس
استاد
مهرداد پاکار مدرس
دوره معماری داخلی
جمال قلابرودی
دپارتمان هنر و معماری آرمان
جواد زمانی مدرس
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
ملیکا فتحی مدرس
استاد ارمان
فاطمه ماندگار مدرس
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
مهرنوش میرزاآقا مدرس
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
فرشته مظاهری مدرس
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
شهرزاد عراقی مدرس
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
شادی داوری مدرس
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
مهرنوش بلمه مدرس
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
علی محمد زاده مدرس