هیئت علمی دپارتمان معماری

هیئت علمی دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی

مدرسان دپارتمان هنر و معماری آرمان یکی از دارائیهای ارزشمند این موسسه می باشد که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی  را دارا بوده و به جدیدترین تکنولوژی های صنعت ساختمان مسلط می باشند.

در زیر به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :