هدف اصلی این دوره آموزش گام به گام و سیستماتیک مشاورینی است که می خواهند بطور اختصاصی با زوجین کار کنند،

از آنجائیکه مشاوره زوجین و زوج درمانی یکی از حوزه های تخصصی است که از علم روان شناسی، جامعه شناسی و مشاوره تغذیه می کند و این علوم در سالهای اخیر زوج درمانی را نه به عنوان یک گرایش، که به عنوان یک رشته تخصصی ارائه می کنند که لازمه پرداختن به آن، آموزش و سوپرویژن اختصاصی است، موسسه آموزش عالی آرمان در همین راستا این برنامه را برای تربیت زوج درمانگرانی که بطور سیستماتیک و رویکرد مدار با مراجعین کار می کنند تهیه و تدارک دیده است

دوره درمان اختلالات جنسی

دوره درمان اختلالات جنسی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تربیت جنسی کودک

دوره تربیت جنسی کودک

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره تربیت درمانگر CBT

دوره تربیت درمانگر

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

دوره زوج درمانی

دوره زوج درمانی

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

آزمون آزمایشی وکالت

دوره مشاوره تحصیلی

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

عکاسی پرتره

دوره سوپر ویژن کودک

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

عکاسی پرتره

دوره تشخیص اختلالات روانی

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

عکاسی پرتره

دوره روابط فرازناشویی و خیانت

گواهینامه داخلی موسسه آرمان

عکاسی پرتره

مهارت افزایی درمان مبتنی بر پذیرش

گواهینامه داخلی موسسه آرمان