معرفی دپارتمان عکاسی
دوره عکاسی بلند مدت
دوره عکاسی کوتاه مدت
تصویر برداری
تدوین و ساخت تیزرهای تبلیغاتی
هیئت علمی
آرشیو اخبار
مرتضی حسنی

نام و نام خانوادگی: مرتضی حسنی

سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد ارتباط تصویری -

سوابق تدریس :

موسسه آموزش عالی آرمان

دانشگاه تهران-پردیس

 دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه آزاد تنکابن

دانشگاه سوره تهران

سوابق کاری و حرفه ای :

 

گلاویژ مقدم
مجيد پناهي‌جو
کامران شریفی
مهدی وثوق نیا
کیوان کهریزی
مریم فاطمی
سحر رجبیان
مینا محسنی
مهرنوش میرزا اقا
کریم جعفری خواجه بلاغ
سید حمید طبایی
میثم خادم پور
کوروش ادیم
امیر علیمی
حجت اله کاتوزی
مهدی فلاخوئی نژاد