تماس با ما 64 51 90 88 - 021فصل اول: تکنیک هاي جدید طراحی داخلی

 منبع : موسسه آرمان

 نويسنده : بهروز رستمانی    ایمیل : it.dep@armancollege.ac.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1394/03/30   ( آخرين ويرايش : 1394/03/30 )

اهمیت طراحی داخلی
همه انسانها در اعماق درون خود خواستار آرامشند. این امر، براي هر فرد، اگر نه در هیچ جاي دیگر، حداقل در خانه باید محقق شود. در خانه است که میتوان انرژيهاي از دسترفته طی روز را جایگزین کرد. دور هم جمع شدن اعضاي خانواده، گپ زدن و چیزهاي ساده اینچنینی به ما انسانها کمک میکنند تا خستگیهاي روزانه را در جایی بیرون از خانه جا گذاشته و براي فردا آماده شویم. فضاي داخلی خانه میتواند منبع تمامنشدنی نشاط و آرامش باشد به شرطی که بعضی از جزئیات ظریف که بسیار موثر هم هستند رعایت کنیم. گاهی توجه به نکته هاي کوچک، نتایج بزرگی به دنبال دارد. امروزه اهمیت طراحی مناسب فضاي داخلی منزل و محیط کار و تاثیر آن در افزایش بهره وري و ایجاد حس آرامش امریست انکار ناپذیر. هرچند استفاده از میلگرد و رابیتس و متعاقب آن گچ یا سیمان سالهاست در کشور ما رواج دارد اما در طول این مدت نحوه طراحی داخلی بویژه طراحی دکوراسیون سقف دستخوش تغییرات زیادي شده است. سابق بر این طرحها همگی یک چهارچوب خاصی داشتند، استفاده از اشکال منظم، چند ضلعی منظم، دایره یا بیضی ویا تلفیقی از این اشکال بسیار متداول بود اما امروزه طراحان داخلی سعی دارند کمتر از قرینه سازي استفاده نمایند و یا به بیان بهتر سبکهاي کلاسیک رفته رفته جاي خود را به سبکهاي مدرن داده اند. توجه به فضاي داخلی و نحوه و تقسیم بندي پلان ها، نقش مهمی را در ساختار معماري یک بنا بر عهده دارد. طراحی فضایی با انعطاف پذیري بالا و تنوع پذیر از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکرد هاي مختلفی را بپذیرد و این در حالی است که : مخاطب احساس رضایت بیشتري از فضا خواهد داشت.

 

 

استفاده از جدا کننده هاي سبک و قابل حمل، شفاف سازي، رنگ بندي هاي متناسب با نیازهاي موجود، تنوع مصالح، توجه به نحوه قرار گیري و تعامل مابین فضاهاي مختلف از جمله ویژگی هایی هستند که در کنار ساختار خاصی که براي یک پلان معماري در نظر گرفته شده است، می تواند بر غناي آن افزوده و حتی قسمتی از مشکلات آن را حل کند. معماري داخلی نقش عمده اي در کیفیت فضاي ساختمان ایفا می کند. نحوه چیدمان و تقسیم بندي فضا، جنس و رنگ پوشش سطوح ( کف، سقف و دیوارها ) ، نور پردازي، مبلـمان و مجموعه عوامل موثر دیگر تعیین کننده زیبایی و کار آمدي فضاهاي داخلی هستند. امروزه تاثیر معماري داخلی بر آرامش (مجموعه هنجارهاي عصبی) ، راندمان (در فضاهاي اداري)، اثر بخشی (در فضاهاي تجاري) بسیار بدیهی و لازم به نظر می رسد. از سوي دیگر معماري داخلی به لحاظ معیارهاي روانشناسی اهمیت بسیاری دارد. میزان امنیت، صمیمیت، شور و هیجان و آرامش موجود دریک فضا را می توان با راهکارهاي مناسب تشدید یا تضعیف کرد. باید دانست که هر کدام از انسان ها داراي تعلقات ذهنی و روحی خاصی هستند که پاسخگویی به نیازهاي آنهادر معماري داخلی در اولویت قرار می گیرد مبحث طراحی و دکوراسیون داخلی، اهمیتی خاص یافته و در بسیاري از دانشگاهها و مراکز علمی حتی به عنوان رشته اي مجزا تدریس می شود. الگوهاي و ایده هاي مختلفی اعم از مدرن و کلاسیک، توسط طراحان این رشته به کار گرفته می شود و از محدودیت هاي معماري در زمینه اجرا، معمولا خبري نیست و می توان به ایده هاي بلند پروازانه ایشان تجسم بخشید، چه بسا به گونه اي میان گستره اي، موضوع فعالیت رشته هاي مختلف هنري از مجسمه سازي گرفته تا نقوش برجسته قرار میگیرد. پیشرفت تکنولوژي به سبب تسهیل در یکسري از مسائل تاسیساتی و اجرایی از یک طرف و تنوع و کارآیی بالا در محصولات عرضه شده، زمینه مساعد و کارآمدي را در سطح جامعه به وجود آورده است؛ بهانه اي که پرداختن به مقوله طراحی داخلی را جزء لاینفک فضاهاي معماري بر می شمارد. معماري داخلی و توجه به جزئیات و تزئینات بعد از چندین دهه سکوت و فراموشی،رویکردي دوباره پیدا کرده و جالب تر اینکه سعی می کند نمود هایی از معماري گذشته را در تلفیقی با الگوهاي مدرن بیان کند؛ مساله اي که سال ها است در معماري مورد بحث و جدل قرار گرفته وتاکنون نتیجه اي حاصل نشده است. معماري گذشته ما سرشار است از ظرافت ها و ریزه کاري هایی که هزاران ایده و خلاقیت را در خود نهفته دارد. تزئینات و کاشیکاري هاي داخلی با تناسبات و رنگ بندي خاص خویش در کنار کالبد درونی، فضایی رمزگون را تداعی می کنند و هم اکنون نیز ارزش فضایی خویش را حفظ کرده است یک طراح داخلی مسئول طراحی، دکوراسیون و عملکرد فضاي کارفرماست خواه فضا تجاري باشد یا صنعتی و مسکونی. او همکاري نزدیکی با معماران و کارفرمایان براي تصمیمگیري در مورد ساختار یک فضا، نیاز کاربران آن و بهترین سبک مناسب هر دو مورد دارد. این حرفه ترکیبی از مهندسی و هنر میباشد و مستلزم داشتن ذهنی منحصر به فرد براي بکارگیري مناسب هر دو رشته است .علاوه بر شناسائی رنگ و محصولات ومصالح و مبلمان باید مهارت گفتگو با کارفرما و قبول سفارشات را داشته و روشهاي اجرا و نگهداري عناصر معرفی کنندة فضا را بداند. همچنین باید ساختار فضا را بشناسد. این عامل از دانش مورد نیاز براي طراح او را از دکوراتور متمایز میکند طراح داخلی باید قابلیت برنامهریزي و اجراي پروژه، تصمیمهاي عملکردي را داشته و با پیمانکار و کارفرما همکاري کند و تمام کارها بنا به نظر خود آنها انجام شود. براي این منظور باید بین سلیقۀ خود و کارفرما تعادل برقرار کند و بیشتر سلیقۀ کارفرماي خود را در نظر داشته باشد. این عامل شاید در ابتدا براي کسانی که میخواهند وارد این حرفه شوند ناامید کننده باشد .بخصوص کسانیکه میخواهند قبل از اینکه ساخت یک بنا تمام شود . له لازم است با در نظر طراحی خودشان را شروع کنند. این دو موضوع بیانگر این نکته است که آنها باید در مورد طراحی اولیه و پردازش اطلاعات و زمانبندي کارها مهارت داشته باشند. این اصل موجب تعجب تعداد زیادي از طراحان واقعی میشود که انتظار دارند تأثیرپذیري کمتري از قواعد اجرایی و فنی در مورد پیدایش یک فضاء و حس کلی آن داشته باشد . افراد موفق در این صنعت اظهار می دارند قابلیت متعادل کردن عملکرد با زیبایی، تعیین کنندة موفقیت یک طراح داخلی است. با وجود پیچیدگی کار، آنان که بخوبی از عهدة آن بر میآیند بسیار راضی و خشنودند. انچه که همواره باید مد نظر قرار گیرد آنست که هر فضاي داخلی اعم از محل کار، تفریح یا سکونت، قابلیت زیبا شدن را دارد؛ تنها بایست از اصول و عوامل سازمان بندي صحیح بعلاوه کمی ذوق و سلیقه استفاده کرد تا شرایط مناسب و دلخواه پدید آید. شروع کار در فضاسازي و تزئین باید عاري از جنبه هاي ذهنی و خیال پردازي غیر واقعی باشد. برخورد اول با مساله لازم است با در نظر گرفتن عینیات و امکانات صورت پذیرد. ساختن خانهاي در رویا آسان اما در عمل سخت و دشوار است در این بین همواره هدف ارائه طریقتی است که تخیل نیز مانند سایر عوامل، تحت نظمی منطقی درآید و شکل عنصري سازنده به خود گیرد. به خاطر عوامل متعددي که در شکلگیري یک طرح موقت دخالت دارند اجراي کار نیازمند برنامهاي دقیق و منظم است. پیشرفت قدم به قدم و حساب شده از اتلاف وقت و هزینه می کاهد و در نتیجه حاصل کار را پر ثمر میسازد، لذا در طرح اجرائی عواملی چند لازم است مورد نظر قرار گیرد. • چشم انداز موسسه آموزش عالی آرمان


  ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار

  تربيت نيروهایي، با دانش و مهارت هاي فني بالا

  مطرح شدن به عنوان يک Brandمعتبر آموزشي در کشور .

  مطرح شدن به عنوان يک منبع معتبر معرفي نيروي انساني در بازار کار

  مطرح شدن به عنوان يک مرکز معتبر اجراي پروژه هاي تحقيقاتي دولت و بخش خصوصي
 • اعتبار مدارک کالج آرمان


  در انتهای دوره ، مدرک رسمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی ، ممهور به مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ،اعطا می گردد.

  علاوه بر مدرک ارائه شده علاقمندان به اخذ مدرک بین المللی با قابلیت استعلام می توانند

  با پرداخت هزینه صدور مدرک ،از مدارک دو مجموعه علمی ، پژوهشی ACS و ICS نیز بهره مند گردند.
 • مزایای تحصیل در موسسه آموزش عالی آرمان

  1. بهره منده از کاملترین سرفصل های دانشگاهی

  2. بهرمندی از اساتید و مدرسین دانشکده های برتر هنر و معماری

  3. اعطای گواهینامه پایان دوره مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

  4. قابلیت ترجمه گواهینامه پایان دوره برای متقاضیان مهاجرت

  5. امکان جذب فارغ التحصیلان برتر در پروژه های اجرایی

  6. امکان شرکت در کلاسهای غیر حضوری (آنلاین) موسسه (برای اولین بار در ایران)

  7. امکان بهره مندی از بسته های آموزش تصویری موسسه (برای اولین بار در ایران)

 • مپنا
 • انفورماتیک
 • شهرداری تهران
 • صندوق مهر امام رضا (ع)
 • پتروشیمی پارس
 • اتوبوسرانی تهران
 • انرژی
 • شرکت داروسازی ابوریحان
 • بانک انصار