دوره های عکاسی
دوره های فنی مهندسی
معماری داخلی و دکوراسیون
تک درسهای مهارتی

 

 

جدول زمانبندی کلاسهای معماری داخلی و دکوراسیون  به شرح ذیل میباشد

(آخرین بروز رسانی 13دی 95 ساعت 14:30)

 

 

نام  دوره روز برگزاری

ساعت

برگزاری
 

تاریخ

شروع
 

محل

برگزاری
 

شهریه

(تومان)
 

مدت دوره (ساعت)
 

وضعیت دوره
دوره جامع معماری داخلی

چهار شنبه

16-20

1 دی ولیعصر 2400000 500 ظرفیت تکمیل

پنج شنبه

9-18

دوره جامع دکوراسیون داخلی پنجشنبه 9-18 1 دی ولیعصر 1500000 280

در حال ثبت

نام

سه شنبه 16-20