دوره های عکاسی
دوره های فنی مهندسی
معماری داخلی و دکوراسیون
تک درسهای مهارتی

جدول زمانبندی دوره های فنی مهندسی به شرح ذیل می باشد

(آخرین بروز رسانی 13دی 95 ساعت 14:30)

 

 

             
نام دوره روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع محل برگزاری مدت دوره (ساعت) وضعیت دوره
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

دوشنبه

17-20

15

22

29

آذر

ولیعصر 32 در حال ثبت نام

دوشنبه

دوشنبه

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

پنج شنبه

8-16

25

26

27

آذر

ولیعصر 32 در حال ثبت نام

جمعه

8-16

شنبه

8-16
دوره شبیه سازی مخازن نفت و گاز با EClips

جمعه

8-16

5

8

19

آذر

ولیعصر 32 در حال ثبت نام

دو شنبه

8-16

جمعه

8-16