هیئت علمی دپارتمان مدیریت

مدرسان دپارتمان مدیریت آرمان یکی از دارائیهای ارزشمند این موسسه می باشند که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی  را دارا بوده و به جدیدترین متدها در زمینه امور مدیریتی و آموزشی مسلط می باشند.

در زیر به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :

احمد روستایی
احمد روستایی
رضا تهرانی
رضا تهرانی
سیدمحمد اعرابی
سیدمحمد اعرابی
علی اکبر فرهنگی
علی اکبر فرهنگی
قنبر الیاسی
قنبر الیاسی
وحید قربانی
وحید قربانی
مجید سبزه پرور
مجید سبزه پرور
محمد حسین اکبرزاده
محمد حسین اکبرزاده
مصطفی خرادپور
مصطفی خرادپور
منوچهر ترابی
منوچهر ترابی