مدارک و اعتبارات موسسه آموزش عالی آرمان

مجتمع آموزش عالی آرمان با عنایت به مجوز قطعی به شماره ۲۴/۸۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۱از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک مورد تائید و ممهور به مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نماید.

علاوه بر مدرک ارائه شده ،علاقمندان به اخذ مدرک بین المللی می توانند با پرداخت هزینه صدور مدرک، از مدارک مجموعه علمی، پژوهشی  رلیانس فرانسه نیز بهره مند گردند.