مدارک و اعتبارات موسسه آموزش عالی آرمان

مجتمع آموزش عالی آرمان با عنایت به مجوز قطعی به شماره ۳۵۵۳/۲۴ مورخ ۶/۱۰/۸۵ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک مورد تائید و ممهور به مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نماید.

علاوه بر مدرک ارائه شده ،علاقمندان به اخذ مدرک بین المللی با قابلیت استعلام می توانند با پرداخت هزینه صدور مدرک، از مدارک سه مجموعه علمی، پژوهشی ACS انگلستان ، ICS کانادا  و رلیانس فرانسه نیز بهره مند گردند.
ضمنا خاطرنشان می گردد، زمینه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با عنایت به قراردادهای منعقده با شرکا آموزشی خارج از کشور و امکان اخذ پذیرش و بهره مندی از بورس تحصیلی در حوزه های آموزشی موسسه آرمان را در دانشگاههای بـین المللی آسیایی و اروپـایـی همـاننـد دانـشگـاه مدیـتـرانه شرقی (EMU) ، پونا هند و … فراهم گردیده است.