ضمن تبریک بابت به اتمام رساندن دوره آموزشی خود در مجتمع آموزش عالی آرمان و آرزوی توفیق و سربلندی در تمامی مراحل زندگیتان موارد ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد.
ارسال درخواست گواهینامه توسط شما صرفا به منزله اعلام شما بابت اتمام دوره و اخذ نمره قبولی در تمامی دروس دوره خود می باشد لذا در صورت تایید این اعلام توسط همکاران واحد آموزش مراتب به اطلاع می رسد.
درخواست گواهینامه صرفا زمانی مورد تایید می باشد که دانشجو بدهی شهریه نداشته باشد لذا قبل از شروع بررسی پرونده آموزشی بایستی دانشجویان نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند.

جهت درخواست گواهینامه لطفا موارد ذیل را به شماره واتس اپ 09309885171 ارسال نمایید:

۱: تصویر عکس کارت ملی (واضح )
۲: نام و تاریخ دوره به همراه محل برگزاری

3:خاطرنشان می شود در صورت تمایل به ارسال گواهینامه پایان دوره توسط پست جمهوری اسلامی بایستی مبلغ 20.000 تومان به شماره کارت 6104337609318124 یه نام حمیدرضا مهرور واریز و تصویر فیش واریزی را به شماره واتس اپ 09309885171 ارسال شود.