جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

دومین جلسه دپارتمان عکاسی

دومین جلسه دپارتمان عکاسی با استعانت از درگاه ایزد توانا، دومین جلسه دپارتمان عکاسی موسسه آموزش عالی آزاد آرمان با حضور اساتید برتر این دوره و مدیر آموزش برگزار و مقرر گردید دوره­ ی عکاسی در ۳ترم برگزار و در هر ترم، دو درس ارائه گردد. این دروس شامل مبانی هنرهای تصویری، عکاسی دیجیتال، نور […]