هیئت علمی دپارتمان معماری و دکوراسیون داخلی

مدرسان دپارتمان هنر و معماری آرمان یکی از دارائیهای ارزشمند این موسسه می باشند که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی  را دارا بوده و به جدیدترین تکنولوژی های صنعت ساختمان مسلط می باشند.

در زیر به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :

دپارتمان هنر و معماری آرمان
امیرعباس ابوطالبی
مدرس معماری
دپارتمان هنر و معماری آرمان 1
ملیکا سهرابی زاده
وودگلس – فلویدآرت
استاد
مهرداد پاکار
مدرس معماری داخلی
زادصالح
مژده زادصالح
اسکیس و راندو
دپارتمان هنر و معماری آرمان
جواد زمانی
اسکیس و راندو
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
ملیکا فتحی
دایموند گلس
محمودی پور
امیر محمودی پور
۳DMAX & VRAY
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
مهرنوش میرزاآقا
مبانی هنر و رنگ شناسی
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
فرشته مظاهری
مدرس معماری داخلی
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
شهرزاد عراقی زاده
مدرس دکوراسیون داخلی
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
زهرا داوری
مدرس معماری و دکوراسیون داخلی
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
مهرنوش بلمه
مبانی هنر و رنگ شناسی
استاددپارتمان هنر و معماری آرمان
علی محمد زاده
وودگلس
سیدمحمدرضا اعتصامی
سیدمحمدرضا اعتصامی
مدرس طراحی داخلی ۱ و ۲
download
بابک مقصودی
مدرس نقشه کشی وترسیم فنی اتوکد
صابری پور2
پروانه صابری پور
مدرس پتینه
پورزرگر
پریسا پورزرگر
مدرس معماری داخلی
هادی زاده
آذین هادی زاده
مدرس طرح ۱ و ۲
محمدمهدی مومنی
محمد مهدی مومنی
مدرس معماری داخلی
عاطفه کمالی
عاطفه کمالی
مدرس معماری داخلی