غیرحضوری mba

دوره غیرحضوری مدیریت اجرایی MBA

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

قیمت : ۷٫۵۰۰٫۰۰۰

دوره غیر حضوری مدیریت کسب و کار DBA

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

قیمت : ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دوره غیرحضوری دکوراسیون داخلی

دوره غیرحضوری دکوراسیون داخلی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

قیمت : ۹۰۰٫۰۰۰

عکاسی غیر حضوری

بسته های غیرحضوری عکاسی

گواهینامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

قیمت : ۹۰۰٫۰۰۰

بسته جامع رزین

بسته جامع رزین

قیمت : ۱٫۴۰۰٫۰۰۰