هنرجویان عزیز میتوانند جهت پرداخت شهریه از طریق درگاه ذیل اقدام به پرداخت نمایند.

 
شماره حساب شماره حساب
 ۴۷۰۵۷۲۴۲۶۴ ۱۸۷۸۵۰۶۵۷۵۱۴۷۱
 شماره کارت شماره کارت
   ———   ۶۲۷۴-۱۲۱۹-۴۰۰۷-۵۰۱۳
  شماره شبا  شماره شبا
  IR200120000000004705724264 IR530550018785006575147001
   صاحب حساب    صاحب حساب
   موسسه آرمان اندیش میعاد    موسسه آرمان اندیش میعاد

 

آرمانی عزیز جهت واریز وجه صرفاً از طریق فرم پرداخت و یا واریز به کارتهای اعلامی ذیل اقدام نمایید .

بدیهی است در صورت هرگونه پرداخت خارج از این دو روش مسئولیت آن بر عهده شخص واریز کننده می باشد .