هنرجویان عزیز میتوانند جهت پرداخت شهریه از طریق درگاه ذیل اقدام به پرداخت نمایند.

 

 
 
شماره حساب
شماره حساب
شماره حساب
 4705724264
18785065751471
4001001417105
 شماره کارت
شماره کارت
شماره کارت
   ———
  6274-1219-4007-5013
  5047-0610-9013-2982
  شماره شبا
 شماره شبا
 شماره شبا
  IR200120000000004705724264
IR530550018785006575147001
IR79061000000400100141705
   صاحب حساب
   صاحب حساب
   صاحب حساب
   موسسه آرمان اندیش میعاد
   موسسه آرمان اندیش میعاد
   موسسه آرمان اندیش میعاد

 

آرمانی عزیز جهت واریز وجه صرفاً از طریق فرم پرداخت و یا واریز به کارتهای اعلامی ذیل اقدام نمایید .

بدیهی است در صورت هرگونه پرداخت خارج از این دو روش مسئولیت آن بر عهده شخص واریز کننده می باشد .