هنرجویان عزیز میتوانند جهت پرداخت شهریه از طریق درگاه ذیل اقدام به پرداخت نمایند.

 

   
شماره حساب شماره حساب شماره حساب
 4705724264 18785065751471 4001001417105
 شماره کارت شماره کارت شماره کارت
   ———   6274-1219-4007-5013   5047-0610-9013-2982
  شماره شبا  شماره شبا  شماره شبا
  IR200120000000004705724264 IR530550018785006575147001 IR79061000000400100141705
   صاحب حساب    صاحب حساب    صاحب حساب
   موسسه آرمان اندیش میعاد    موسسه آرمان اندیش میعاد    موسسه آرمان اندیش میعاد

 

آرمانی عزیز جهت واریز وجه صرفاً از طریق فرم پرداخت و یا واریز به کارتهای اعلامی ذیل اقدام نمایید .

بدیهی است در صورت هرگونه پرداخت خارج از این دو روش مسئولیت آن بر عهده شخص واریز کننده می باشد .