راه اندازی پرتال دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی آرمان. نظر به راه اندازی پرتال دانشجویی موسسه آموزش عالی آرمان از تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ کلیه

ادامه مطلب »

اپلیکیشن ویدمی

ویدمی یک سرویس نمایشی فیلم های آموزشی است که از تلفیق دو کلمه ویدیو و آکادمی بوجود آمده است. با توجه به شرایط موجود در

ادامه مطلب »