• صفحه اصلی
  • صفحه اصلی
  • صفحه اصلی
  • صفحه اصلی
چرا آرمان

موسسه آموزش عالی آرمان با اخذ مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۶ فعالیت اصلی خود را در سه حوزه آموزش، پژوهش و نشر آغاز نموده است.

۰
سال سابقه فعالیت
۰
فارغ التحصیل
۰
هیئت علمی
۰
دوره برگزار شده
دپارتمان ها

دپارتمان عکاسی

متن تست برای این بخش

دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی

شهریه: ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

دوره غیر حضوری عکاسی

دوره غیرحضوری عکاسی

شهریه: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

عکاسی تبلیغاتی

دوره عکاسی صنعتی

شهریه: ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره تدوین و ساخت تیزر

شهریه: ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دپارتمان معماری داخلی

متن تست برای این بخش

دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی

شهریه: ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

دوره غیر حضوری عکاسی

دوره غیرحضوری عکاسی

شهریه: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

عکاسی تبلیغاتی

دوره عکاسی صنعتی

شهریه: ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره تدوین و ساخت تیزر

شهریه: ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دپارتمان مدیریت

متن تست برای این بخش

دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی

شهریه: ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

دوره غیر حضوری عکاسی

دوره غیرحضوری عکاسی

شهریه: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

عکاسی تبلیغاتی

دوره عکاسی صنعتی

شهریه: ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره تدوین و ساخت تیزر

شهریه: ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دپارتمان روانشناسی

متن تست برای این بخش

دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی

شهریه: ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

دوره غیر حضوری عکاسی

دوره غیرحضوری عکاسی

شهریه: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

عکاسی تبلیغاتی

دوره عکاسی صنعتی

شهریه: ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره تدوین و ساخت تیزر

شهریه: ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دپارتمان هنر و رسانه

متن تست برای این بخش

دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی

شهریه: ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

دوره غیر حضوری عکاسی

دوره غیرحضوری عکاسی

شهریه: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

عکاسی تبلیغاتی

دوره عکاسی صنعتی

شهریه: ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره تدوین و ساخت تیزر

شهریه: ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

جهت دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را وارد کنید

۷ روز هفته ۲۴ ساعته مشاوران آرمان پاسخگوی شما هستند.