آخرین تاریخ ورکشاپ های فروردین۹۸

آخرین تاریخ ورکشاپ های فروردین ۹۸

به اطلاع می رسانیم آخرین تاریخ برگزاری ورکشاپ های وود گلس و دایموند گلس و همچنین دوره طلایی کفپوش اپوکسی و سقف کشسان ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه می باشد.